Blog Post Title

Blog Post Title

ज्यांना नवीन ड्रायव्हिंग लायसन्स काढायचा आहे, त्यांना आता एक महिना अगोदर व्हिडिओ ट्यूटोरियल पहावे लागेल आणि सुरक्षित ड्रायव्हिंगच्या नियमांना खोलीत समजून घावे लागेल, त्यानंतरच ते ड्रायव्हिंग टेस्ट देण्यास पात्र ठरतील.

1 comment so far

admin Posted on 7:06 pm - Sep 9, 2021

Thanks for sharing the information, really helpful!!!

Leave a Reply

Copyright © 2021 | Parivahan Drivers Association